Nå er Photoshop Elements 2019 klar. I disse fire videoene, som Adobe har laget med engelsk tale, kan du se noen av de viktigste nyhetene og hvordan man bruker dem.

I denne videoen kan du se hvordan man kan lage tekst der bokstavene består av forskjellige bilder.
Med en ny funksjon kan man gjøre om deler av et bilde om til en skisse i Photoshop Elements 2019.
I Photoshop Elements 2019 er det nå blitt enda enklere å lage kollasjer med bilder med nye maler.
Med en ny funksjon kan man legge flotte rammer og tekst på et bilde i Photoshop Elements 2019.