Slik bruger du profiler

Last ned filen og åpne Lightroom. Marker et raw-bilde og velg modulen Develop. Velg File og Import Develop Profiles and Presets... Finn filen du har lastet ned - den heter Digi_profiles.zip - og klikk på Import.

Nå finner du profilene under panelet Basic når du klikker på de fire firkantene ved Profile. Rull ned til seksjonen Digi, hvor du kan velge de forskjellige profilene.

Når du laster inn profilene til Lightroom, blir de automatisk lagt inn i Photoshop CCs raw-konverter, hvor du også kan bruke dem.