Når du har lastet ned filen, klikker du bare på den for å installere den i Lightroom. Så åpner du Lightroom. Gå til Library, Plug-In Extras, Teekesselchen og Find Duplicates. Teekesselchen markerer duplikater og samler alle bildene den finner flere av, i en collection. Husk å sjekke nøye at det er de riktige bildene Teekesselchen har valgt ut, før du sletter dem.