Med disse fire prosedyrene dine kan du gi bildene dine forskjellige svart-hvite effekter med noen få klikk. Prosedyrer er små filer for Photoshop med justeringer som du kan bruke på dine egne bilder. Lagre filen på skrivebordet, og sørg for at paletten Prosedyrer er synlig i Photoshop ved å velge Vindu og Prosedyrer. Klikk på ikonet med fire streker i paletten Prosedyrer, og velg Last inn prosedyrer…. Finn filen som du har lagret. For å bruke en prosedyre marker du den i paletten og klikker på play-symbolet nederst i paletten.