Med den nyeste store oppdateringen av Photoshop er det dukket opp et nytt verktøy, Curvature Pen Tool, som gjør det enkelt å markere nøyaktig og frilegge motiver med avrundede former. I denne videoen viser vi hvordan du bruker det nye verktøyet, og hvordan du tilpasser markeringene.