Med denne prosedyren får bildet ditt små prikker, og fargemengden blir redusert slik at det ligner på en rute fra en tegneserie. I denne pakken får du tre prosedyrer som passer til forskjellige bildestørrelser. Comic – Large passer for bilder på 20 megapiksler eller mer, Comic – Medium passer til bilder på 8 til 20 megapiksler, og Comic – Small er til mindre bilder. Prosedyrer er små filer for Photoshop med justeringer som du kan bruke på dine egne bilder. Lagre filen på skrivebordet og sørg for at paletten Prosedyrer er synlig ved å velge Vindu og Prosedyrer. Klikk på ikonet med fire streker i paletten Prosedyrer og velg Last inn prosedyrer…. Finn filen som du har lagret. For å bruke en prosedyre marker du den i paletten og klikker på avspillingssymbolet nederst i paletten.