Morten Top-Jensen har i interessert seg for sommerfugler i årtier. Før i samlet han døde eksemplarer på nåler, men har siden gått over til utelukkende å fotografere dem. Morten har skrevet flere publikasjoner om sommerfugler og reiser i store deler av verden for å komme tett på de små dyrene. Blant de mange utgivelsene er boken “Danmarks sommerfugler” på nesten 700 sider.

Her forteller Morten om seks sommerfugler som gjorde stort inntrykk da han møtte dem ute i naturen.

Rumina

På en tur til det sørlige Spania tidlig på våren kom denne flotte Zerynthia Rumina flygende og satte seg ganske kortvarig på en kaktus, hvor jeg fikk fotografert den. Jeg så den flere ganger senere, men den fløy bare vilt rundt så jeg fikk aldri flere sjanser til å få tatt flere bilder av den.

Semiargus

Dette bildet av to engblåvinger tatt i Litauen. Jeg måtte helt ned i det duggete gresset for å få denne vinkel på paringen. Sommerfugler i paring er alltid populære bilder. Fordelen ved å fotografere insekter i paring er at de ofte forholder seg rolig og passive og er dermed lettere å fotografere. Engblåvingen er i tilbakegang over hele landet.

Apollinus

Dette er en av Europas virkelig sjeldne sommerfugler. Den finnes kun på få og meget begrensede steder i Europa. Jeg har fotografert den på en fjellside på Samos i mars 2012. På denne lokaliteten er arten tallrik, og det var forholdsvis lett å få fine bilder av denne vakre sommerfuglen.

Edusa

Her er det vandrehvitvinge i paring på Gotland, hvor den finnes sikkert på en lokalitet som nærmest er et grustak. Den er ikke vanlig i Skandinavia og den er bare observert to ganger i Norge. Å se den i paring var en flott opplevelse.

Apollo

Apollo er sjelden i Norge og er fredet. Jeg møtte den på Gotland, hvor det er en fin bestand. Den flyr kraftfullt, men den er mulig å komme nær når den sitter på bakken eller i vegetasjonen. Apollo var i mange år en av mine fotodrømmer, og så lyktes det.

Aglaja

Perlemorvinge tatt nedenfra. På en tur til Sverige kom jeg over denne flotte arten, som var meget samarbeidsvillig, og jeg kunne forsiktig løfte det bladet den satt på og på den måten ta bildet. De er godt utbredt i Norge.