I denne videoen ser vi på flere dyrebilder fra Digital FOTOs lesere og kommer med gode råd om blant annet komposisjon, lysforhold og bildebehandling.