Øker du ISO-verdien, forsterker du signalet som bildebrikken har mottatt, så du får en lysere eksponering. Dette er en fordel når du fotograferer i svakt lys og ikke kan bruke blits, og hvor du får uskarpe bilder hvis du øker lukkertiden. I denne videoen får du oversikt over de forskjellige ISO-innstillingene samt et eksempel på forskjellen mellom en for høy og en passelig ISO-verdi.