Her kan du se, hvilke menypunkter du må inn i hos alle de store kameramerkene, for å gjøre kameraet ditt personlig og klart for en ny sesong. Merk deg at det kan være variasjoner i punktnavnene fra modell til modell, og at ikke alle innstillinger er mulige på alle modeller. Det er heller ikke alle funksjoner som finnes hos alle merkene.

Canon

Skreddersydde programmer Velg program og andre innstillinger, og så lagrer du innstillingene i menyen under Tilpasset oppt.modus (C1, C2).

Egne knapper I menyen velger du Bruk/Andre og Egendef. Knapp.

Personlig meny Velg fanen med en stjerne lengst til høyre i menyen, og velg Konfigurer og Velg elementer å registrere.

Full kontroll på ISO I kameramenyen velger du ISO-hastighetsinnstillinger. Under kan du endre maksimal ISO-verdi og minste lukkertid.

Nøyaktig tid I menyen velger du punktet Dato/tid/sone.

Navn i bildene Velg Opphavsrettsinformasjon i menyen. Du kan skrive inn navnet ditt både under Skriv opphavsmannens navn og Skriv opphavsrettsdetaljer

Helt oppdatert Du finner den aktuelle fastvareversjonen ved punktet firmware-ver. i menyen.

Kontroll på batteriet Velg punktet Batteriinfo. i menyen.

Ingen lyder Du slår av pipelyden i menyen under Pip, hvor du velger Deaktiver.

Logisk rekkefølge I menyen velger du Eksponering og Eksponering Bracketingsekvens. Velg punktet -, 0, + .

Fujifilm

Skreddersydde programmer Velg BILDEKVALITETSINNSTILLING og ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.. Marker en innstilling, og så kan du velge forskjellige innstillinger men ikke alle.

Egne knapper Finn punktet KNAPP-/HJULINNSTILLING i menyen, hvor du kan gi funksjoner til forskjellige knapper.

Personlig meny I menyen velger du BRUKERINNSTILLING og MIN MENYINNSTILLING samt LEGG TIL FUNKSJONER.

Full kontroll på ISO-verdien Velg ISO AUTO-INNST. i menyen, hvor du kan justere maksimal ISO-verdi og lengste lukkertid.

Nøyaktig tid I menyen velger du fanen OPPSETT. Velg BRUKERINNSTILLING og DATO/TID.

Navn i bildene Velg COPYRIGHT INFO i menyen, og så kan du legge inn opplysningene.

Helt oppdatert Skru av kameraet og pass på at det er et minnekort i det. Skru på kameraet mens du holder knappen DIP/BACK. inne. Den aktuelle firmwareversjonen vises nå. Skru av kameraet.

Ingen lyder Velg AF PIP-VOLUM i menyen, og velg AV.

Logisk rekkefølge I menyen velger du DRIVINNSTILLING og BKT-INNSTILLING. Velg AE BKT og SEKVENSINNSTILLING, og velg rekkefølgen.

Nikon

Skreddersydde programmer Still kameraet slik du vil ha det, og lagre innstillingene i menyen under Lagre brukerinnstillinger i Oppsettsmenyen, hvor du kan velge for eksempel U1 eller U2.

Egne knapper I brukerinnstillingsmenyen velger du Kontroller. Under kan du tilpasse funksonen for forskjellige knapper og hjul.

Personlig meny Velg Min Meny og Legg til elementer, og så kan du velge de funksjonene du vil ha i menyen.

Full kontrol på ISO-verdien I oppsettsmenyen velger du Innst. for ISO-følsomhet, og under Auto ISO-følsomhet kan du velge maksimal ISO og minste lukkertid.

Nøyaktig tid Velg Tidssone og dato i Oppsettsmenyen.

Navn i bildene I menyen velger du Informasjon om opphavsrett. Legg inn navnet ditt under Fotograf og Opphavsrett, og marker Legg til info om opph.rett.

Helt oppdatert Sjekk kameraets nåværende fastvare ved Firmware-versjon i menyen.

Kontroll på batteriet Velg Batteriinformasjon i menyen. Under Batt. levetid kan du se batteriets status.

Ingen lyder I menyen velger du Alternativer for pipesignal. Velg Av ved Signal.

Logisk rekkefølge Velg punktet Alternativ eksp./blits i menyen, og velg Rekkef. for alter. eksp..Velg Under > MTR > over.

Olympus

Skreddersydde programmer Still inn kameraet og velg Nullstill-/egendefinert modus i Opptaksmeny 1. Velg Tildel til egendefinert-modus og for eksempel Egendef. modus C1.

Egne knapper Trykk på OK-knappen og velg Knappefunksjoner. Brug innstillingshjulene til å velg knappen du vil bytte funksjon på, og hva den nye funksjonen skal være.

Full kontroll på ISO-verdien I menyen finner du punktet ISO-Auto-innstilling, hvor du kan stille inn den øverste grensen for ISO-verdien samt lengste tillatte lukkertid.

Nøyaktig tid I Innstillingsmeny velger du ikonet med en klokke.

Navn i bildene Velg Copyright-innst.. i menyen, og skriv navnet ditt under Artistnavn og Copyrightnavn.

Helt oppdatert Velg punktet Fastvare i menyen for å sjekke den nåværende versjonen.

Ingen lyder Under ikonet med et tannhjul velger du høyttalersymbolet og Av.

Panasonic

Skreddersydde programmer Still inn kameraet og velg innstillingsmenyen. Velg Cust.Set Mem., og velg hvor du vil lagre innstillingene.

Egne knapper I brukermenyen velger du Operation og Fn Button set. Under Setting in REC mode kan du velge hvilke knapper som skal få en ny funksjon.

Personlig meny Velg My Menu og My Menu Setting, og trykk på Add for å velge punktene som skal vises i menyen.

Full kontrol på ISO-verdien Velg oppsettsmenyen og ISO Sensitivity (photo), hvor du kan velge minimum- og maksimumverdien. Velg Min. Shtr Speed for å stille korteste lukkertid.

Nøyaktig tid I menyen velger du Setup og Clock Set.

Helt oppdatert I menyen Setup velger du Version disp.

Ingen lyder Under punktet Beep i menyen kan du dempe pipelyden.

Logisk rekkefølge I menyen velger du Rec, Bracket, Bracket type og More settings. Ved Sequence kan du stille inn rekkefølgen.

Pentax

Skreddersydde programmer Velg de innstillingene du vil lagre, og gå i kameramenyen, hvor du velger Save USER Mode og Save Settings samt det punktet du vil legge innstillingene på.

Egne knapper I kameramenyen velger du Button Customization. Velg en knapp og gi den en ny funksjon.

Full kontroll på ISO-verdien Velg ISO AUTO Setting i kameramenyen. Her kan du stille inn høyeste ISO-verdi og lengste lukkertid.

Nøyaktig tid Velg Date Adjustment og juster tid og dato.

Navn i bildene Velg Copyright Information i menyen og legg inn navnet ditt under Photographer og Copyright Holder.

Helt oppdatert Velg Firmware Info/Options i menyen for å se den nåværende versjonen.

Ingen lyder Velg Sound Effects i menuen. Under In focus kan du slå av lyden.

Logisk rekkefølge I menyen velger du Bracketing Order for å endre rekkefølgen.

Sony

Skreddersydde programmer Først stiller du inn kameraet. I kameramenyen velger du Minne og punktet du vil lagre innstillingene på.

Egne knapper Velg Tilp. knapp(opptak) i menyen, og så kan du velge en knapp og gi den en funksjon.

Personlig meny Du kan ikke lage din egen meny, men velge de punktene som vises når du trykker på knappen Fn. I menyen velger du Funksjonsmenyinnst og hvilke funksjoner du vil ha på de forskjellige stedene.

Full kontroll på ISO-verdien Velg ISO og ISO Auto i menyen og trykk til høyre på kontrollhjulet. Nå kan du justere minste og største ISO-verdi. Velg ISO AUTO: Min. LH i menyen for å justere lukkertiden.

Nøyaktig tid I menyen Oppsett velger du Dato/tid-innst..

Navn i bildene Velg menyen Oppsett og Opphavsrettinfo. Under Angi fotograf og Angi opphavsrett. kan du legge inn navnet ditt.

Helt oppdatert Velg Versjon i menyen Oppsett for å se kameraets fastvareversjon.

Ingen lyder Velg punktet Lydsignaler i menyen og velg Av.

Logisk rekkefølge Velg Nivåtrinninnst. og Nivåtr.-rekkef. for å endre rekkefølgen.