På en Windows-pc kan man gå gjennom en besværlig prosess og angi hvilke programmer datamaskinens prosessor skal bruke mest krefter på. Prio gjør det mye enklere. Programmet fungerer som en utvidelse av Windows’ oppgaveliste, som du får fram ved å høyreklikke på prosesslinjen og velge Oppgaveliste eller ved bare å taste Ctrl + Shift + Esc. Sørg for at programmene du vil prioritere, er åpne. Velg Flere opplysninger i Oppgaveliste og fanen Detaljer. Finn så det programmet du vil gi mer kraft, for eksempel Photoshop.exe eller Lightroom.exe. Høyreklikk på det og pass på at det er haket av i Save priority. Så velger du Set CPU priority og Høy, hvis du gi programmet mer kraft, eller Lav hvis du vil nedprioritere et program som ikke er så viktig. Framover vil Prio huske valgene dine.